Hoe worden de Corona-steunmaatregelen belast?

04/12/2020

Naar het jaareinde toe wensen wij graag een stand van zaken te geven over de al dan niet-belastbaarheid van de steunmaatregelen die de verschillende overheden dit jaar hebben verleend.

Er is een belangrijk onderscheid tussen de premies en de overbruggingsrechten.

De premies die dit jaar uitgevaardigd werden naar aanleiding van de Corona-crisis zijn zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting belastingvrij. Uw boekhoudkundige winst verhoogt maar u bent géén belasting verschuldigd op deze premie. Dit geldt voor de premies die toegekend zijn tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Over welke premies gaat het? (niet-limitatieve lijst)

.

De overbruggingsrechten zijn wel belastbaar. Daar is zelfs een verschil tussen of iemand zelfstandige is met of zonder vennootschap. U vindt hieronder een overzicht van de belastbaarheid naargelang uw situatie. Dit is gebaseerd op de informatie die we op vandaag kennen.

PersonenbelastingCrisis-overbruggingsrechtRelance-overbruggingsrechtKlassieke overbruggingsrecht
Zelfstandige ondernemers16,5 %
max som winsten/baten 4 laatste jaren indien > progressief
Progressief belastbaar (*)Progressief belastbaar (*)
Zelfstandige helpers eensmanszaakProgressieve tarieven (*)Progressief belastbaar (*)n.v.t
BedrijfsleiderProgressief belastbaar (*)Progressief belastbaar (*)n.v.t
Bezoldigde meewerkende echtgenotenNiet belastbaarNiet belastbaarn.v.t
(*) Progressief belastbaar = tarief tot 50%

.

Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op deze overbruggingsrechten? Ook hier is er een onderscheid tussen de verschillende categorieën van zelfstandigen:

  • Indien u belast wordt aan 16,5% in de personenbelasting, zal u ook sociale bijdragen moeten betalen op deze rechten
  • Indien u progressief belast wordt, dan zal u géén sociale bijdragen hoeven te betalen op de ontvangen overbruggingsrechten

.

We benadrukken dat de overheid op de overbruggingsrechten géén inhouding heeft gedaan van belastingen. De ontvanger zal dus voor inkomstenjaar 2020 de belasting zelf nog moeten afdragen bij zijn eerstkomende belastingaangifte.

Gezien de hoogte van het aantal overbruggingsrechten (in het bijzonder de dubbele uitkeringsrechten voor oktober en november), willen we toch waarschuwen voor de te betalen belasting die volgend jaar zal worden berekend.

Meer weten?

Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER