In quarantaine? Misschien heeft u recht op overbruggingsrecht

26/10/2020

Als je door omstandigheden je zelfstandige activiteit (tijdelijk) moet stopzetten, kan je tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Je hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen maar behoudt wel een aantal sociale rechten.

Voorwaarden
  1. Je was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.
  2. Je was tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
  3. Je hebt minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande zestien kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee).
  4. Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer.
  5. Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …).
Wanneer is het overbruggingsrecht van toepassing?

Er zijn vier mogelijke situaties waarin je een beroep mag doen op je overbruggingsrecht: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking en economische moeilijkheden. Voor elk van deze situaties gelden bijkomende voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden.

Gedwongen onderbreking – coronacrisis

De coronacrisis wordt ook beschouwd als een gebeurtenis met economische impact. Vanaf september 2020 kan je bijvoorbeeld het klassiek overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking aanvragen als:

  • Je in quarantaine moet en daardoor minstens zeven opeenvolgende dagen je activiteiten volledig moet onderbreken. Als je je activiteit tijdens de quarantaine van thuis uit kan organiseren, heb je dus geen recht op de steun. Ook als je zonder essentiële reden afgereisd bent naar een gebied dat zich in een rode zone bevond op het ogenblik van vertrek, kom je niet in aanmerking.
  • Moet je zelf niet in quarantaine, maar kan je niet meer werken omdat je moet instaan voor de opvang van je kind(eren) omdat de klas of kinderopvang gesloten is wegens quarantaine? Dan kan je ook rekenen op dit klassieke overbruggingsrecht. Als je kind ouder is dan 12, zal je dit wel uitgebreid moeten motiveren.​​​​​​​
  • Jouw activiteiten zijn verlieslatend door een groot aantal annuleringen, zodat het zinvoller is volledig te sluiten voor minstens zeven opeenvolgende dagen.
  • Er zijn leveringsproblemen, waardoor jouw productie of dienstverlening gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen stilvalt.
  • Een groot aantal werknemers zit thuis in quarantaine, zodat je gedurende minstens zeven dagen moet stoppen met werken.

Dit overbruggingsrecht kan je dus aanvragen wanneer je geen recht hebt op andere soorten overbruggingsrecht zoals bv het relance-overbruggingsrecht of crisis-overbruggingsrecht.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER