Investeringsaftrek: percentages voor 2020 gekend

17/06/2020

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen.

2020

De Superkern van de regering heeft het percentage van investeringsaftrek voor de gewone investeringen vastgelegd: 25%!

Dit geldt voor de investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Wie?

Eenmanszaken en vennootschappen die klein zijn qua omzet (< 9.000.000€), balanstotaal (< 4.500.000€) en personeelsbestand (< 50 werknemers).

Welke investeringen komen in aanmerking?

In de algemene regel moet het gaan om

 • Immateriële of materiële vaste activa
 • in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.
 • uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid gebruikte activa in België
 • ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn.
 • ‘Leasing’ komt ook in aanmerking.

Geldt niet voor:

 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • activa verhuurd aan een derde behalve wanneer de huurder ook recht op investeringsaftrek zou genieten

Voorbeeld:

U koopt een machine van 10.000 euro exclusief BTW die 100% voor uw beroepsmatige activiteit gebruikt wordt. Deze machine wordt afgeschreven op 5 jaar. In het jaar van aankoop mag u dus een afschrijving boeken ten belope van 2.000 euro (pro rata voor jaar van aanschaf). Via de fiscale aangifte zal de belastbare basis met een extra bedrag van 2.500 euro verminderd worden, nl 25% op de aanschaffingswaarde van 10.000 euro exclusief BTW.

Voor bepaalde investeringen zijn er ook nog andere percentages van toepassing:

 • digitale investeringen: 13,5%
 • energiebesparende investeringen: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • investeringen in onderzoek en ontwikkeling: 13,5%
 • verwerving van octrooien: 13,5%
 • investeringen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen: 3%
 • investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen: 13,5%

Meer weten?

Bart Pessemier

052 35 22 55

bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER