Nieuwe premie: Vlaams beschermingsmechanisme

11/08/2020

Wat?

 • Ondersteuningspakket voor de vaste kosten van bedrijven.

Voorwaarden

 • Enkel ondernemingen die geopend zijn (jaarlijks vakantie uitgezonderd) kunnen een aanvraag indienen. Vrijwillig gesloten bedrijven komen niet in aanmerking.
 • Je moet een omzetdaling van 60%  kennen in de periode 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020
 • de omzetdaling moet rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de (nationale, provinciale of lokale) coronamaatregelen.
 • Jouw onderneming heeft op 1 augustus 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
 • Jouw onderneming was verplicht gesloten en kon genieten van de corona hinderpremie of jouw onderneming was niet gesloten en kon door de omzetdaling van meer dan 60% genieten van de corona compensatiepremie vallen. Het is evenwel niet vereist dat je één van die premies ook effectief hebt aangevraagd. 
 • Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook gebruik van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van € 6.996,89 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie).
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.
 • Uitgesloten: bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn (dancings, discotheken, jacuzzi/hammam/stooombaden die niet privé te boeken zijn). 

Bedrag

 • Het steunbedrag bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de vorige periode (augustus ’19 – september ’19), met een maximale ondersteuning van 15.000 euro.
 • Als er in de periode 2020 minder openingsdagen waren dan in 2019, wordt de premie gehalveerd.
 • Als jouw onderneming regelmatig maaltijden of traiteurszaken aanbiedt, kan je alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen, als je gebruik maken van de witte kassa (of GKS).
 • Als zelfstandigen in bijberoep een beroepsinkomen hebben dus € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, ontvangen een halve premie.

Aanvragen

 • De premie aanvragen kan pas na 30 september 2020 bij VLAIO. 
 • De aanvraag zal gebeuren via een online applicatie die open zal staan tussen 1 oktober en 15 november 2020. De aanvraag moet dus uiterlijk vóór 15 november 2020 gebeurd zijn. 
 • Ondernemingen die door de recent verstrengde maatregelen verplicht gesloten waren, kunnen een voorschot van € 2.000 aanvragen.

Hoe wordt de omzetdaling berekend? 

Om beroep te kunnen doen op het beschermingsmechanisme moet er sprake zijn van een omzetdaling van 60% in de periode van 1 augustus t.e.m. 30 september 2020: 

 • de daling van de omzet wordt berekend exclusief btw en op basis van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie in de periode 1/8/2020 t.e.m. 30/9/2020
 • als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019 (dus 1/8/2019 t.e.m. 30/9/2019)

Wat als ik nog niet gestart was in augustus/september 2019? 

In dat geval wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet die vermeld is in het financieel plan dat opgemaakt werd bij de opstart. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Abnormaal lage omzet in augustus/september 2019

Als de omzet in de periode augustus/september 2019 abnormaal laag was (bv. o.w.v. zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid), kan je een andere referentieperiode voorstellen. Je moet dan wel motiveren waarom je een andere referentieperiode voorstelt. 

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten van het beschermingsmechanisme:

 • bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn (dancings, discotheken, jacuzzi/hammam/stooombaden die niet privé te boeken zijn). Zij ontvangen immers nog de dagvergoeding van de corona hinderpremie.
 • ondernemingen die in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening zijn;  
 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Meer info vindt u op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaamse

Contacteer Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER