Overzicht maatregelen Covid-19: juli – augustus

03/08/2020

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die in de maand juli werden uitgevaardigd.

 1. Crisis-overbruggingsrecht voor juli en augustus
 2. Heropstart-overbruggingsrecht
 3. Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen
 4. Ondersteuningspremie

1) Crisis-overbruggingsrecht voor juli en augustus

In juli en augustus heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht wanneer:

 • de overheid jou rechtstreeks verbiedt om jouw activiteiten uit te oefenen. Dat is het geval voor dancings en wanneer jouw bedrijf massa-evenementen organiseert, zoals festivals. We baseren ons daarvoor op de NACE-code, waarmee de activiteiten van jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden geïdentificeerd.
 • je kan aantonen dat jouw activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten nog niet mogen heropstarten.
 • je je door het coronavirus genoodzaakt ziet om je activiteiten uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken. Aan de hand van objectieve elementen moet je de band met de coronacrisis en de impact op jouw onderneming aantonen.
  • Je bent afhankelijk van een sector die na de crisis maar traag heropstart (bv. toeleverancier van de horeca of bepaalde detailhandelszaken).
  • Jouw activiteiten zijn momenteel verlieslatend omdat ze sterk gedaald zijn (bv. sterke daling van het aantal reservaties of de verkoop, een groot aantal annuleringen, het wegvallen van een belangrijke levering …).
  • Je moet in de loop van de maand minstens zeven dagen in quarantaine.
  • Elke andere motivatie waaruit blijkt dat er een duidelijk rechtstreeks verband is tussen de coronacrisis en de nood om je activiteiten te onderbreken. Let op, je hebt geen recht op de uitkering wanneer je alleen de beperkingen inroept die volgen uit de naleving van de regels voor social distancing.

In dat geval mag je tijdens die zeven dagen geen enkele activiteit meer uitoefenen, behalve beperkte activiteiten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Je kan de uitkering alleen genieten wanneer je je activiteiten daadwerkelijk door de coronacrisis onderbreekt. Je jaarlijkse vakantie, het bouwverlof of onderhoudswerken en andere normale tijdelijke inactiviteit zijn geen onderbrekingen waardoor je recht hebt op de overbruggingsuitkering.

Oefen je meerdere activiteiten uit? Het deel van je activiteiten dat nauw verwant is met de activiteiten die je verplicht moet onderbreken, kan je zonder probleem verderzetten. Of je kan je bestaande activiteit omvormen. Oefen je naast de verboden activiteit nog een compleet andere activiteit uit? Dan heb je enkel recht op een overbruggingsuitkering als je ook die andere activiteit voor minstens zeven dagen onderbreekt door de coronacrisis. Mogelijk heb je wel recht op een ouderschapsuitkering of, na je heropstart, op de relance-uitkering.

Geniet je het overbruggingsrecht, dan mag je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon ontvangen.

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 

2) Heropstart-overbruggingsrecht

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel om zelfstandigen die werden verplicht hun zelfstandige activiteit te onderbreken te ondersteunen bij hun heropstart: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht ). 

Relance-uitkering versus het overbruggingsrecht

De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan en kan je aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. Maar de voorwaarden voor de nieuwe steunmaatregel zijn anders.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Tip: Zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dan de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, kunnen alleen in aanmerking komen voor het halve overbruggingsrecht

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer. We baseren ons voor deze beoordeling op de NACE-code waarmee je activiteiten in de KBO geregistreerd zijn. Ga hier na of jij in aanmerking komt.
 • Je hebt je activiteiten hervat. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw opstart, heeft geen recht op de uitkering.
 • In het tweede kwartaal van 2020 ondervind je een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. De omzetdaling is te wijten aan de coronacrisis en zal achteraf worden gecontroleerd.
  Ben je pas later gestart of blijkt het tweede kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.
 • Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.

3) Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

Je kon als zelfstandige al een betalingsuitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen vragen voor het eerste en/of twee kwartaal van 2020. Die mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar de laatste twee trimesters van dit jaar.

Het uitstel en de vrijstelling gelden daardoor voor alle voorlopige sociale bijdragen van 2020 én voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 verschuldigd zijn.

Nieuwe termijnen voor betalingsuitstel

Wie uitstel krijgt voor het derde en vierde kwartaal of voor zijn regularisatiebijdrage, moet rekening houden met deze betalingstermijnen:

 • De bijdrage voor het derde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 september 2020: vóór 30 september 2021.
 • De bijdrage voor het vierde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen verschuldigd op 31 december 2020: vóór 15 december 2021.

Wanneer doe je jouw aanvraag?

Wil je een betalingsuitstel voor het derde en vierde kwartaal van 2020, dan moet je dat uiterlijk op 14 september 2020 aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Voor het vierde kwartaal van 2020 heb je de tijd tot 14 december 2020.

Vrijstelling kan je maar aanvragen voor bijdragen die reeds werden aangerekend. Voor de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2020, kan dat dus pas vanaf juli. Wil je meteen een vrijstelling aanvragen voor de voorlopige bijdragen van het derde én het vierde kwartaal, of enkel voor het vierde kwartaal, dan kan dat pas vanaf oktober 2020.

Let op voor jouw pensioenrechten

Vraag je een vrijstelling aan voor je voorlopige bijdrage(n)? Hou er dan wel rekening mee dat je voor die kwartalen geen pensioenrechten opbouwt. Je kan dat opvangen door de vrijgestelde bedragen op een later tijdstip alsnog te betalen. Een betalingsuitstel heeft geen invloed op je sociale rechten, op voorwaarde dat je de sociale bijdragen binnen de verlengde termijnen betaalt.

4) Ondersteuningspremie

In onze mail van 29/06/2020 hebben we gemeld dat ondernemingen die na de heropstart een omzetdaling kennen van meer dan 60% in een bepaalde referentieperiode, een ondersteuningspremie van 2.000 euro kunnen aanvraag bij VLAIO.

U vindt alle informatie in onze mail en u kan uw aanvraag indienen op VLAIO.

Heeft u vragen over deze verschillende maatregelen?

Contacteer Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER