Steunmaatregelen Corona: update

06/11/2020

Deze middag heeft de Regering bijkomende steunmaatregelen aangekondigd voor de ondernemers en de werknemers.

Ik belicht graag de belangrijkste.

Welke ondernemingen blijven open?

Essentiële winkels blijven open. Specifiek gaat het om volgende ondernemingen:

 • winkels waar voeding wordt verkocht, zoals supermarkten, bakkers, nachtwinkels of broodjeszaken
 • winkels waar dierenvoeding wordt verkocht
 • apothekers en winkels die medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen verkopen
 • winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
 • telecommunicatiewinkels, behalve winkels die enkel accessoires verkopen
 • doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen
 • tuincentra, kwekerijen, bloemenwinkels 
 • krantenwinkels, boekenwinkels en winkels voor schrijf- en papierwaren
 • detailhandels die stoffen en brei- en naaigerief verkopen
 • tankstations
 • wassalons
 • garages en fietsenwinkels om dringende herstellingen op afspraak uit te voeren.
 • groothandels voor professionals (alleen voor professionals)

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Bij twijfel of de onderneming al dan niet moet sluiten controleer dan het Ministerieel Besluit voor de concrete paritaire comités (in het MB staat een uitgewerkte lijst) of neem contact op met het crisiscentrum (https://www.info-coronavirus.be/nl/contact/).

WERKGEVERS

Versoepelde tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid voor corona zal opnieuw voor alle bedrijven wordt ingevoerd. Alle ondernemingen zullen werknemers dus opnieuw door middel van de vereenvoudigde procedure op tijdelijke werkloosheid kunnen plaatsen.

De tijdelijke werkloze is gerechtigd op een uitkering van omstreeks 70% van een geplafonneerd loon. De RVA neemt daarenboven een supplement van 5 euro per dag voor haar rekening.

Daarnaast zou de overheid tussenkomen voor de financiering van het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werklozen.

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos geweest zijn, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid. Het supplement zou in alle gevallen minstens 150 EUR bedragen.

Terugbetaling werkgeversbijdragen derde kwartaal

De sectoren die moeten sluiten krijgen een kwijtschelding van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Ook toeleveranciers zouden in aanmerking komen, als zij een omzetdaling van 65% kunnen aantonen. Hierover dient nog meer informatie te worden verspreid.

Aanvullende ziekte-uitkering

De arbeidsongeschikte werknemers die geen recht meer hebben op gewaarborgd loon zullen een verhoogde uitkering krijgen die de globale uitkering op gelijke hoogte brengt met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

ZELFSTANDIGEN

Vlaams beschermingsmechanisme

In onze eerdere nieuwsbrief hebben we al de voorwaarden voor deze premie voor oktober en november meegegeven.

Gelet op de bijkomende sluitingen beslist door de Vlaamse Regering op 27 oktober 2020, zal ook het omzetverlies van minstens 60% voor die verplicht gesloten ondernemingen niet aangetoond moeten worden. Ook de ondernemingen die open mogen blijven maar wel een omzet verlies van 60% lijden, zullen in principe in aanmerking komen voor het beschermingsmechanisme. Verder details hierover volgen nog.

Investeringsaftrek wordt verlengd

Het verhoogde basistarief van de investeringsaftrek (25% ipv 8%) wordt verder verlengd. Eenmanszaken, vrije beroepen en KMO’s die investeringen gedaan hebben tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. De maatregel  wordt dus met 2 jaar verlengd.

Verlenging uitstel betaling van belastingen

De steunmaatregel om financiële ademruimte te geven aan getroffen ondernemingen zal worden verlengd (huidige afloop is 31/12/2020). De mogelijkheid zal dus blijven om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

OVERBRUGGINGSRECHTEN

OVERBRUGGINGSRECHT-CORONA

Voor wie: De zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten (bv. een café-uitbater), of de zelfstandigen die sterk afhankelijk zijn van ondernemingen die verplicht moeten sluiten (bv. een brouwer).

Welk bedrag: De zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of van deze sectoren afhankelijk zijn en de activiteiten volledig hebben stilgelegd krijgen een dubbele uitkering: 2.583,38  (of 3.228,20 euro per maand met gezinslast). De zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren maar toch nog de activiteit beperkt voortzetten, krijgen een enkele uitkering: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast).

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

HEROPSTART-OVERBRUGGINGSRECHT (“RELANCE-UITKERING”)

Voor wie: De zelfstandigen die op 3 mei een hoofdactiviteit uitoefenden die op dat moment verplicht stopgezet moest zijn, en zich geconfronteerd zien met een blijvende omzetdaling:

 • Om een relance-uitkering te genieten voor de maanden juni t.e.m. september moet de omzet in Q2 2020 minstens 10% lager liggen dan de omzet in Q2 2019.
 • Om een relance-uitkering te genieten voor de maanden oktober t.e.m. december moet de omzet in Q3 2020 minstens 10% lager liggen dan de omzet in Q3 2019.

Welk bedrag: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast).

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT

Voor wie: De zelfstandigen die in quarantaine moeten maar niet arbeidsongeschikt zijn, en over een quarantaine-attest beschikken. Daarnaast zouden starters die niet voor bovenstaande overbruggingsrechten in aanmerking komen, een beroep kunnen doen op het klassiek overbruggingsrecht.

Welk bedrag: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast) voor een volledige maand onderbreking. Onderbreekt de zelfstandige zijn activiteiten bv. maar voor een week, dan krijgt hij een bedrag pro rata.

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

Handelshuurlening

Aanvraag handelshuurlening nog tot 1 december 2020 mogelijk!

Heb je ook je zaak opnieuw moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen of ben je actief in de eventsector en kan je de huurprijs voor je gehuurde pand niet langer betalen? Dan kan onderstaande tip je misschien helpen!

Indien je nog geen handelshuurlening hebt aangevraagd, kan je dat nog doen tot 1 december 2020. De verhuurder dient je aanvraag elektronisch te bevestigen voor 4 december 2020.

Huur je of heb je een pand ter beschikking, mits betaling van een vergoeding? Is dit pand gelegen in Vlaanderen en heb je ten gevolge van de door de Nationale Veiligheidsraad genomen maatregelen je pand verplicht moeten sluiten? Of ben je actief in de eventsector? Dan kan je dus nog tot 1 december 2020 via de site van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een handelshuurlening aanvragen.

Hierdoor kan je tot 2 maanden huur (incl. lasten) lenen bij PMV/Z-leningen NV en moet je pas 6 maanden later te starten met de aflossingen. Voorwaarde is wel dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Je creëert dus meer ademruimte doordat je enerzijds 1 of 2 maanden huur niet langer hoeft te betalen aan de verhuurder en anderzijds het geleende bedrag pas na 6 maanden hoef te starten met terugbetalen.

ANDERE MAATREGELEN

 • Verlenging btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers;
 • Verlenging van de gratis notariële volmachten waardoor mensen zich niet naar het notariskantoor moeten begeven;
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021;
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020 (31 oktober 2020 → 31 december 2020);
 • Fiscaal-vrijgestelde overuren binnen essentiële sectoren;
 • Tijdelijke werklozen kunnen voor korte perioden in de zorg aan de slag;
 • Éénmalige premie van 300,00 euro voor het zorgpersoneel.
 • Er komt een soepelere toegang tot de kunstenaarswerkloosheid voor de cultuursector.

Meer weten? Bart Pessemier: 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER